Verbouwing van het clubgebouw afgerond

Verbouwing van het clubgebouw afgerond

In 2016 is onder leiding van Robin Knuivers een bouwcommissie ingesteld voor een renovatie van ons clubgebouw en het creëren van meer botenopslag. De bouwcommissie heeft een aantal alternatieven uitgewerkt en deze op een buitengewone algemene ledenvergadering op 16 september 2016 voorgelegd aan de leden. Het alternatief waarvoor gekozen was het bouwen van een nieuw schoolkanohok, het groter maken van de boten opslag en het aanpassen van de voorgevel met waxed wood en een nieuwe schuifdeur. 

September 2017 werd gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de fundering van het schoolkanohok.

Jan hebben we na drie dagen kappen weer los gekregen uit de beton.

Nadat de fundering gestort was kon het nieuwe schoolkanohok gebouwd worden.

Na het gereedkomen van het schoolkanohok kon de indeling van de botenrekken aangepast worden. 

Wim, Jan en Martin waren zo actief met de verbouwing bezig dat ze door hun echtgenotes gedwongen werden om in het clubgebouw te overnachten.

Toen kwam het leuke werk, slopen!. Onverwachte problemen met scheve muren en deuren met een hoog uitzettingscoëfficiënt werden adequaat op de MGI methode opgelost.

Bij het aanbrengenvan het waxed wood kregen we hulp uit onverwachte hoek. Joris Klinkenberg en Olaf van Bommel hebben 30 jaar geleden in hun tienerjaren meer op de Dommel bij de VKC doorgebracht dan op school. Na een lange tijd van afwezigheid is Joris in Waalre komen wonen en weer lid geworden. Olaf is speciaal uit Indonesië gekomen. En dit is het resultaat.

Op 6 juni tijdens de voorjaarsactiviteit heeft Emma van Bommel de openingshandeling verricht van ons vernieuwde clubgebouw.

Een jarenlang traject is ten einde gekomen met speciale dank aan de leden die vrijwillig hier aan hebben meegeholpen, de partners die hun echtgenoot vrijwillig hebben afgestaan, de bouwcommissie, architectenbureau Keeris en 4Maat interrieurbouw. Het clubgebouw kan weer 40 jaar mee.