Nieuwbrief Januari 2017

Waalre 17-01-2017

Nieuwsbrief Volmolense Kanoclub 9

Het jaar heeft alweer een aanvang genomen. Afgelopen weekend hebben we bij de Nieuwjaarsborrel geproost op het een goed en actief 2017. Daarbij heeft Martin in zijn Nieuwjaarstoespraak al aangeven wat er in het verschiet ligt.


Als groot project voor 2017 staat de aanpassing van de loods op de agenda. Op de ALV, in februari, zal dit worden besproken. Maart wordt voor 10 VKC-ers een spannende maand: 3 weken kanoën en raften op de Colorado River. In de Nieuwsbrief kun je lezen wat daar te verwachten valt. Het gezegde: “ Een goed begin is het halve werk”, geldt ook voor de sportieve activiteiten van de VKC, want afgelopen zondag werd met 37 deelnemers, onder echt winterse omstandigheden de Wintercup II gevaren. Verder op een indruk van deze wedstrijd.

Vanuit het bestuur

Mededelingen: Natura 2000: Martin heeft een zienswijze voor de VKC geschreven met daarin 4 aandacht punten die wat hem betreft in het conceptontwerp beheerplan, moeten worden opgenomen:
– Expliciet opnemen van bestemming en gebruik van de Dommel bij de Volmolen voor de               kanosport
– Voor kanovaren onderscheid maken tussen de commerciële en recreatieve kanovaart
– Onjuist verband tussen beekbeheer en kanosport aanpassen
– Beschrijven van het effect van kanovaren op de waternatuur bij de Volmolen.
Loods: Bij de huisregels is toegevoegd, dat spullen, die 2 weken onbeheerd in de kleedkamer achterblijven, verzameld worden in een kist. Na verloop van tijd worden deze spullen dan opgeruimd of weg gedaan.
ALV 17 februari: vorige week heeft iedereen van de secretaris de uitnodiging voor de ALV ontvangen. Op de agenda staan in ieder geval:
1. Jaarverslag 2016, aftreden bestuursleden, behandelen financiën en de bevindingen van de           kascontrolecommissie
2. Statuten, huishoudelijkregelement en huisregels
3. Bouwplannen
4. Organisatie van de VKC
Met het jaarverslag wordt ook de definitieve agenda meegestuurd.
Zomerkamp: op de website staat de enquête voor het Zomerkamp. De vragen hierbij zijn: “Waar willen we naar toe?” en “Welke van de 3 periodes is het meest geschikt?”.
Lenen of huren van materiaal: In de huisregels is ook een nieuwe toevoeging wat betreft materiaalgebruik toegevoegd:

  • Jeugdleden kunnen een half jaar boot, peddel, zwemvest, helm en spatzeil huren van de Stichting Schoolkano de Kempen voor 30 euro. Daarna is het de bedoeling dat zij over eigen materiaal beschikken.
  • Volwassen leden kunnen voor de trainingen 2 maanden een boot, peddel, zwemvest, helm en spatzeil lenen van de VKC. Daarna gaan zij per maand 10 euro betalen voor het gebruik van het materiaal, tot dat zij over hun eigen spullen beschikken. Deze regeling geldt maximaal een jaar.
    Voordat deze regel van kracht wordt moeten eerst nog zwemvesten, spatzeilen en helmen worden aangeschaft voor de club. Dan zal bij de zomertraining deze regeling in werking gaan treden.

Activiteiten
Eskimoteren: zondag 22 januari start de eskimoteercursus van 4 lessen. Vorige week hebben alle deelnemers hierover nog een uitnodigingsmail ontvangen van Martijn.

Telcursus: op maandag 30 januari wordt, de eerder aangekondigde telcursus gegeven door Marlies Jasper. De mail hierover heeft iedereen als het goed is ontvangen.
Winteravondtocht: zaterdag 11 februari wordt met volle maan de jaarlijkse avondtocht gevaren. Vooraf wordt hierover nog verder informatie verstuurd.

Wintercup.

De weergoden waren ons zondag goed gezind. Zaterdag was het guur en koud, met fikse buien. Zondag fris, maar droog en zon. 37 inschrijvingen waren er voor de VKC-wintercup. Niet zoveel als bij de wintercup in Oss, maar ruim voldoende om er een leuke en gezellige wedstrijd van te maken. Ook waren er weer voldoende vrijwilligers bij start, finish en als telposten. Zoals gebruikelijk waren er vier starts. Alleen de eerste start had een kleine vertraging door technische problemen, daarna liep het geheel zeer vlot en binnen de 2 uur heeft iedereen 4 keer kunnen varen. Om de handen te kunnen warmen hadden we een klein buffetje waarbij Gerry voor de verdeling van warme choco en koffie en een broodje worst zorgde. Uiteindelijk kregen we de vuurkorf ook op stoom zodat de vaarders zich daar ook nog konden warmen. Deze sportieve winteractiviteit is zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan Maarten: opzet&organisatie, Gerry: catering, Lena/Jeroen: parcours, Martin: steiger&hout

10 VKC-ers op Avontuur! Door Jan Knuivers
Op 8 maart starten 10 leden van de Volmolense Kano Club aan een avontuur om 3 weken lang met kayaks en rafts de Colorado River in de VS te gaan varen. Een tocht van ruim 280 mile of te wel 448 kilometer!

Dat dit een bijzondere tocht is, zal blijken uit het hier volgend verhaal

Niet iedereen mag zo maar de Grand Canyon gaan varen. De Grand Canyon is een National Park, dat door toeristen van over de gehele wereld wordt bezocht. De rivier mag slechts door een beperkt aantal actievelingen worden gevaren. Hiervoor moet je over een permit beschikken, die door loting wordt verkregen . In 2016 hebben 4 VKC-ers zich ingeschreven om een permit te verwerven voor een tocht door de Grand Canyon. Halverwege 2016 kreeg één van de leden, de enige dame in het gezelschap, te horen, dat zij door loting een permit had verkregen!

Op basis hiervan konden nu echt plannen worden gemaakt. Door het verkrijgen van een permit mag je met een groep van 16 personen de tocht door de kloof maken. Binnen korte tijd hadden zich voldoende gegadigden aangemeld voor dit avontuur. Toen de details van de reis bekend werden, bleek dat voor een aantal niet haalbaar te zijn. Uiteindelijk zijn er 10 actieve leden overgebleven om samen de tocht te gaan maken.

De groep bestaat uit Marlies, Jeroen, Frans, Robin, Jeroen ,Berwout, Bas, Joost, Martin en Jan. De eerste 8 kanoërs/rafters vallen in de leeftijdscategorie twintigers/dertigers, de laatste 2 hebben toch wel 2 keer meer jaren op de teller staan. Toch werd dat door de anderen niet als een beletsel gezien om toch mee te gaan. De tocht wordt gevaren met 3 rafts en 6 kayaks. Afhankelijk van de omstandigheden op het water, kan gewisseld worden om te varen op de raft of in de kayak.

Drie weken lang wordt er gevaren over een rivier met heel veel water en in totaal ruim 95 stroomversnellingen, waarvan er een aantal als zeer zwaar worden gekwalificeerd. Met golven van een hoogte tot 5 meter, waar zelfs hele grote rafts in omgaan.

Kennis van wildwater is dan een vereiste . Van de deelnemers hebben de meesten een ruime ervaring op het gebied van varen op wild water, zowel in kayak als op raft. Maar aangezien het voor ons allen een onbekende rivier is, zal dat toch zo nu en dan heel spannend zijn! Behalve dat het varen al een belevenis op zich is, betekent het ook dat we drie weken lang afgesloten zijn van de bewoonde wereld. We zitten heel diep in een kloof zonder enige vorm van bebouwing of bewoning.

Dat betekent dat er voor 3 weken proviand, kleding, kampeerspullen en alles wat je als mens nog meer nodig hebt meegenomen moet worden. Tot aan een portabel toilet toe. Aangezien dat alles niet in de kayaks is te stoppen , wordt alle bagage op 3 rafts gesjord. Kamperen doen we op plekjes langs de rivier. Dus ook 3 weken geen 4 sterren campings met douche, toiletten en zwembaden.
Dus dat wordt nog wel afzien, zeker omdat in begin maart ’s nacht de temperaturen tot lokaal  -15gr kunnen dalen.

De kayaks, rafts , zwemvesten, peddels en ook voor drie weken proviand worden geregeld door een organisatie aan het begin van de kloof. De bijkomende zaken moeten we zelf regelen. Met name door de toch mogelijk lage temperaturen, betekent dat goede thermo kleding en zeer goede slaapzakken essentieel zijn. Wat betreft de huur van een extra raft, voor de pallets bier voor drie weken, is nog goed overleg nodig.

Wat voor de meesten van ons ook wel wennen zal zijn is drie weken geen smartphone gebruik. In de middle of nowhere is er totaal geen bereik. Stel dat het wel zou zijn: opladen van de mobiel is er niet bij. Dit zijn toch zaken waar je als moderne mens dan toch weer even moet wennen. In geval van nood beschikken wel over een satelliettelefoon om hulp in te roepen in een acute situatie.

We kijken met zijn allen uit naar maart voor een grandioze tocht over de Grand Canyon. Drie weken sportief bezig zijn in een overweldigende mooie omgeving. Daarnaast ook het avontuur om helemaal als groep verstoken te zijn van alle normale luxe, een echte survival, en dit samen te volbrengen!

Na de tocht zullen we verslag doen van onze belevenissen en ervaringen!

Mocht je vragen hebben of willen reageren op de inhoud dan kan dat via j.knuivers@chello.nl