Nieuwsbrief April 2017

Waalre 22-04-2017 Nieuwsbrief Volmolense Kanoclub 11

Inleiding

Na een grandioze tocht door de Grand Canyon zijn we weer allemaal heelhuids terug. Een
bijzondere ervaring drie weken lang, met z’n tienen in een prachtige omgeving op een hele
mooie rivier. In deze Nieuwsbrief een impressie van deze belevenissen.

Korte stop om vers water te tappen

Na twee maanden lagen er weer een aantal klussen op ons te wachten: de extra ALV in
april, start van de verbouwing en in mei het VKC-weekend. Daar hebben we ons in de
afgelopen vergadering over gebogen.

In maart hebben de kinderen in Veldhoven, via Sjorssportief, zich weer in kunnen schrijven
voor de kennismakingslessen kanoën. Marian Verhagen informeert ons over de stand van
zaken wat betreft de wervingsactiviteiten in 2017.

Beschuit met muisjes op de Volmolen.

De grote gele kwik staart is na jaren afwezigheid weer terug op de Volmolen. Vorig jaar was
er ook al een nest maar met de hoge waterstanden in mei is het nest onder water komen
staan en zijn de kuikens verdronken.

De grote gele kwikstaart

Dit jaar heeft een koppel grote gele kwikstaarten hun nest hoog en droog boven het water
gebouwd. Afgelopen week zijn de eieren uitgekomen. Vader en moeder grote gele
kwikstaarten hebben het heel druk om 5 hongerige monden te voeden.
Hongerige jonge gele kwikstaatjes

Vanuit het bestuur

Mededelingen: Vanuit de commissie slalom: tijdens de kwalificatiewedstrijden in
Markkleeberg hebben Lena, Maarten, Marnix en Dirk zich gekwalificeerd voor deelname aan
een aantal internationale wedstrijden. Onze felicitaties aan deze toppers!
Martin Hermans en Wim Holdrinet zijn naar het Waterschap geweest om kennis te maken
met de opvolgers van Martin Bouwman. Dit bleek een constructief gesprek, waarbij kanoërs
als belangrijke gebruikers van de Dommel serieus worden genomen. Er wordt nieuwe
regelgeving voorbereid waarin wordt vastgelegd op welke beken open kanovaart wordt
toegestaan. Dit gaat waarschijnlijk gelden voor de gehele Dommer inclusief het traject door
Eindhoven, langs het van Abbemuseum. En er wordt nog gekeken of het laatste stuk van
Tongelreep opengesteld kan worden.


Bevaarbare vistrappen op de Dommel in Eindhoven

ALV: Vorige week heeft iedereen de mail van Axel ontvangen, waarin wordt aangegeven dat
de ALV woensdag 26 april niet doorgaat. De redenen hiervoor zijn de complexe materie en
te weinig tijd voor een zorgvuldige voorbereiding. Mede hierdoor konden we de leden niet
tijdig de aangepaste statuten en het veranderde huishoudelijk reglement toe sturen. Vooraf
gaand aan de ALV op 26 juni, willen we zorgen dat alle leden vooraf inzage hebben in de
statuten, huishoudelijk reglement en de huisregels.
VKC-weekend: 13 en 14 mei organiseren we de jaarlijkse VKC-wedstrijden. De organisatie
wordt dit jaar verzorgd door Marlies, Arna, Irene, Axel, Robin, Jeroen en Jan. Daarnaast
hebben we ieder jaar een groot aantal vrijwilligers nodig. Een aantal leden is hier al over
benaderd. Vindt je het ook leuk om mee te helpen neem dan contact op met Jan Knuivers
j.knuivers@chello.nl of telefonisch 06-21494866. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd
naar alle leden en kanoverenigingen in binnen- en buitenland.
Als activiteiten op zaterdag zijn de afvaart- en de slalom sprint wedstrijden gepland. Voor
minder ambitieuze kanoërs staat er dan een toertocht op het programma. En dan zondags
verschijnen alle kanoslalom vaarders aan de start. Het programma met de aanvangstijden is
te vinden op de website. De VKC-slalomwedstrijd is een van de vier Holland Cup wedstrijden.

Prijsuitreiking VKC-wedstijd 2016

Verbouwing van de loods Update van de bouwcommissie:
Sinds de ledenvergadering waar gestemd is de over verbouwing van het clubhuis heeft de
bouwcommissie niet stil gezeten.
Na de stemming heeft de bouwcommissie deze vergadering uitgebreid geëvalueerd. Er is
gekeken naar alle zorgen en ideeën die geuit zijn in de vergadering.
Zodra we dit allemaal verwerkt hadden in grove schetsen is Keeris Architecten aan het werk
gegaan met het uitwerken van bouwkundige detail tekeningen.
Tinie Keeris is de tekeningen komen toelichten tijdens een bijeenkomst en heeft ons
geadviseerd over de aanpak van het bouwen. Gedurende de maand maart is een groot deel
van de bouwcommissie afwezig geweest maar Peter en Roland hebben doorgewerkt om een
inventarisatie en begroting van benodigde materialen te maken. We zijn nu op een punt
aangekomen dat het bouwen daadwerkelijk kan beginnen. De verbouwing zal in drie fases
uitgevoerd worden. In fase 1 zal de nieuwe schoolkano berging gebouwd worden. Tijdens
deze aanbouw wordt fase 2 gepland en zodra de schoolkano berging klaar is zal fase 2 van
start gaan. In fase 2 wordt het huidige krachthonk omgevormd tot boten berging en zal fase
3 gepland worden. Fase 3 bestaat uit het bouwen van de nieuwe “gezellige” ruimte en
bekleden van de voorgevel met waxed wood.

Al met al moet er nog veel werk verricht worden. Dit werk zal voornamelijk uitgevoerd
moeten worden door de leden zelf. Om te zorgen dat de verbouwing zo efficiënt mogelijk
verloopt zal de bouwcommissie zorgen dat er een gedetailleerde planning is voor dagen dat
er gewerkt wordt. Er zal ook goed gekeken worden hoeveel mensen nodig zijn voor de
geplande activiteiten. Omdat het van belang is dat er goede aansturing plaatsvind tijdens het
werken is het noodzakelijk om een bouwleider ter plaatse te hebben. Gezien de omvang van
het project en tijd die er in gaat zitten willen we voorkomen dat de leiding en verbouwing te
veel neer gaat komen op een (te) klein groepje actieve leden. De bouwcommissie is samen
met het bestuur nog zoekende wat een goede aanpak is om het werk redelijkerwijs te
verdelen. Natuurlijk zijn aanmeldingen van helpende handjes van harte welkom!

We proberen op korte termijn de eerste werkdag in te plannen. Hierover horen jullie snel
iets.

Groeten,
Robin Knuivers

RFID: Alle spullen voor het RFID-systeem zijn binnen en kunnen worden geïnstalleerd. De
borg voor de RFID-buttons wordt 10 euro per stuk. Voorlopig worden het elektronische- en
sleutelsysteem nog naast elkaar gebruikt. Op het moment dat het RFID-systeem
functioneert, zijn de RFID-buttons te verkrijgen bij Arna en kunnen ook de sleutels worden
ingeleverd. Als het merendeel van de sleutels zijn ingeleverd, kunnen de sloten alleen met
het RFID-systeem worden geopend. Te zijner tijd krijgt iedereen hierover nog informatie. Het
ook de bedoeling dat via de RFID-buttons de bak kan worden bediend. Dan wordt ook
bekend gemaakt wat het tarief zal zijn voor het gebruik van de bak.

Activiteiten

Werving, Wildwaterexperience:
Op woensdag middag 10 mei van 15.00 tot 17.00 uur start het seizoen van Schoolkano de
Kempen met de eerste wildwaterexperience.13 jongens en meisjes hebben zich hiervoor
ingeschreven. Zij komen 1 uur raften en 1 uur kanoën.

Op zaterdag 13 mei van 14 tot 16 uur is de tweede wildwaterexperience met 7 personen. Op
woensdag 17 mei van 15 tot 17 uur is de derde wildwaterexperience met 12 personen.
Een spannend moment op de Erft

Wij hopen dat dat ze allemaal enthousiast worden voor de kanosport en doorgaan met de
cursus Kayakexperience 1 en 2 en uiteraard lid worden bij de VKC.

Heb je tijd en wil jij deze jeugd een fantastische middag bezorgen geef je dan op bij Jeroen
Keeris of bij mij.

Marian Verhagen, schoolkano@hotmail.com of telefonisch: 0639351103

HKC-wedstrijd 20 en 21 mei
Op 20 en 21 mei organiseert de Hooidonkse Kanoclub hun jaarlijkse slalomwedstrijd op de
Dommel in St. Oedenrode. Voor meer info en inschrijven zie
http://kanoslalom.nl/wedstrijden/hkc-wedstrijd

Landelijk jeugdweekend op 8 en 9 juli
Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een landelijk jeugdweekend bij de VKC. Dus
voor alle jeugdleden, reserveer deze datum vast in je agenda!
Voor meer info en de agenda zie http://www.vkckano.nl/wpcontent/

Drie weken in “the Grand” een unieke ervaring, deel I
Door Jan Knuivers

Enkele weken geleden heb ik beschreven hoe we ons hebben voorbereid op onze tocht naar
de Grand Canyon. In middels zijn wij alle 10 weer veilig teruggekeerd, met heel veel
ervaringen, verhalen en honderden foto’s. Als we daar een goede ordening in hebben
aangebracht, willen we een keer voor alle belangstellenden een presentaties geven over de
alle zaken die we hebben gezien en hebben meegemaakt.

Vlnr: Martin, Robin, Joost, Jeroen, Berwout, Jan, Bas, Frans, Jeroen en Marlies, aan het begin van de trip

Voor veel Amerikanen is het een ultieme wens om eens in hun leven “The Grand” te
bevaren, zoals deze met veel respect wordt genoemd. We kwamen er ook al vrij snel
achter dat het toch wel heel bijzonder is dat we bij de eerste inschrijving al een permit te
pakken hadden. We hebben mensen gesproken, die er jaren op hebben moeten wachten
voordat zij toestemming kregen om te mogen gaan varen. Daarnaast waren zij ook erg
verbaasd dat we deze tocht aandurfden zonder voorkennis en of begeleiding van een gids.
Doordat we als wildwatervaarders toch wel de nodige ervaringen hebben met wild water en
stroomversnellingen , was het varen op de Colorado zonder gids goed te doen. Slechts een
keer ging het mis, maar daarover later.

Frans, Bas en Berwout bij een “vette” wals

Alleen op de wereld

De eerste paar dagen waren we erg onder de indruk van het feit dat je praktisch helemaal
alleen was in een ongerepte natuur. Dit riep de gedachten op van een wereld zonder
civilisatie, in een heel ver verleden . Nergens sporen van civilisatie of vervuiling. Het water
van het bovenste deel van de rivier was geheel helder, wat ook nog een extra bijdroeg aan
het gevoel van puur natuur.
Ongerepte natuur

Blijkbaar is het mogelijk , door stringente regelgeving een gebied in stand te houden zonder
sporen van mensen en vervuiling. Door een streng beleid zijn zij er in het Grand Canyon
National Park in geslaagd, de mensen zo te informeren, dat iedereen er zich ook aanhoudt
om de Canyon puur en ongerept te houden. Voorafgaand aan de trip dient iedereen de
nodige informatie op schrift en via filmmateriaal door te nemen. Voor vertrek komt daar dan
nog een uitleg van ruim een uur bij door een ranger. Alles wat meegenomen wordt in de
kloof, moet ook de kloof weer uit, niets mag achterblijven, zelfs geen appelkroos of
bananenschil.

Zwaar beladen rafts

In de drie weken moesten we 285 mijl (400 km) afleggen. Daar voor hadden we vaarschema
gemaakt uitgaande van 18 a 20 mijl per dag. Met behulp van het routeboek kon dan worden
bekeken of er op de geplande afstand een kamp lag. Gemiddeld waren we per dag 4 á 5 uur
aan het varen. Op de drie rafts zat alles wat we met z’n tienen voor drie weken nodig
hadden.

Dus die waren erg zwaar beladen: 1000 blikjes bier en (wat) frisdrank, een kuub hout, al het
eten, gasflessen, keukenmateriaal,6 grote jerrycans met water, wc, tien grote waterdichte
bags met ieders spullen. Zelfs voor iedereen een stoeltje. Even flink door trekken met de
rafts was er dan ook niet bij. In die zin hadden de zes kanoërs het makkelijker.

Iedere dag een nieuw kamp

Bij een kamp aangekomen, moesten eerst de rafts worden afgeladen. Iedere kookploeg had
een vaste raft om af- , en ’s morgens op te laden. Bij de opbouw van het kamp moest ook
weer rekening gehouden worden, dat de kampplek zo zuiver mogelijk bleef. Onder de tafels
voor de bereiding van eten en drinken moesten eerst grote nylon matten worden gelegd.
Robin en Joost in de “keuken”

Ook onder de stookplaats moest dit gebeuren. Zodat er geen resten van eten of het stoken
op de strandjes achter bleven. Alle strandjes die we in de drie weken hebben betreden,
waren op een enkele voetstap na geheel onbezoedeld. Zo gauw de keuken stond begon de
kookploeg met voorbereidingen voor de maaltijden. De maaltijden waren zo samengesteld,
dat er 20 boxen waren, met daarin de ingrediënten, die nodig waren voor de maaltijd van
die dag. Uit een van de vier grote koelkisten kon dan het vlees, vis of groente worden
gepakt. Door de ingenieuze opzet van de dagboxen hebben we alle dagen we heel
afwisselend kunnen eten. In ieder geval zijn we in die drie weken niet verhongerd. Terwijl de
kookploeg aan het werk was, werden door de anderen de tenten opgezet. Na het eten was
het de taak van de afwasploeg om alles weer schoon te maken. Inmiddels was het dan al
donker en werd het kampvuur aangemaakt. Zeker de eerste dagen was dat lekker omdat de
temperaturen na zonsondergang snel daalden. Als we bijtijds wilden gaan varen ,waren we
er achter gekomen, dat de kookploeg rond 6 uur ’s morgens moest beginnen met het ontbijt
en de lunch. Pas na de afwas konden de rafts weer worden opgeladen. Zeker doordat we
steeds meer routine kregen in het opruimen en opladen, waren we zo rond 9.15 /9.30 uur
aan het varen.
Lunch time

Tussen de middag legden we aan op een mooi zonnig strandje voor de ’s morgens gemaakte
lunch.

Wordt vervolgd.

Mocht je vragen hebben of willen reageren op de inhoud dan kan dat via j.knuivers@chello.nl