Nieuwsbrief Februari 2017

Waalre 23-02-2017 Nieuwsbrief Volmolense Kanoclub 10

Inleiding
In deze 10e Nieuwsbrief een terugblik op de winteravondtocht en de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast een vooruitzicht op de komende activiteiten wat betreft de aanpassingen van de loods en de voorbereidingen voor de Grand Canyon. 5 trainers hebben bij de reddingsbrigade informatie gekregen over wat te doen bij onderkoeling. Arna is hier ook naar toe geweest en geeft verslag. Ook een verslag van de bijeenkomst van het Watersportverband over de meerjarenplanning.

Vanuit het bestuur

Mededelingen: Bij het verenigingsoverleg van de Commissie Slalom is besproken dat er voor jeugdige gemotiveerde en getalenteerd slalomvaarders een jeugdgroep komt, die samen veel plezier hebben in het slalommen. In Sint Oedenrode wordt op 19 maart een selectie dag georganiseerd. Onze trainers kunnen alvast nadenken wie van onze jeugdvaarders hiervoor in aanmerking komen. Evenals vorig jaar wordt er ook weer een trainerscursus opgezet van uit de Commissie Slalom. Om het makkelijker te maken om vereniging overstijgende kanoactiviteiten te organiseren, waarbij ook sprake is van financiële ondersteuning, heeft de Commissie Slalom zich verbonden met de Stichting Kanoactiviteiten van het Watersportverbond.
Financiën: Ter voorbespreking van de ALV zijn de financiën besproken. De kascontrolecommissie heeft de financiën goedgekeurd. De begroting voor 2018 ziet er gunstig uit met een overschot. Voor de post onderhoud wordt daarom 1000 euro meer begroot. Hoe we met het overschot in de toekomst omgaan moet nog bekeken worden. Met het oog op de verbouwing zijn er misschien nog wel onvoorziene uitgaven te verwachten.
Statuten, huishoudelijk regelement en huisregels: Op de agenda van de ALV staan de aanpassing van statuten, HR en huisregels ter bespreking. In eerste instantie zou Axel met name het taalgebruik van de bestaande statuten aanpassen. Dit bleek niet tot een gewenst resultaat te lijden. Martin en Axel hebben op basis van de een voorbeeld van het Watersportverbond nieuwe statuten gemaakt, die worden voorgelegd aan de leden en binnen de ALV verder worden besproken.
Loods: Binnenkort kunnen de sloten voorzien worden van het RFID-systeem. Voorlopig worden het elektronische- en sleutelsysteem naast elkaar gebruikt. Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd willen we de kleedkamers beter op orde houden. Roland koopt een mand om de “verweesde” spullen in te doen. Er zijn nieuwe lampen besteld voor het parcours.
Speerpunten 2017: Het bestuur heeft voor 2017 als speerpunten genomen: verbouwing loods, werving en trainingen. Op de ALV komt dit verder aan de orde.
Besturenoverleg Watersportverbond: donderdag 16 februari was er in Nieuwegein door het WSV een bijeenkomst belegd voor besturen van watersportverenigingen. Dit om in werkgroepen te bespreken wat er speelt binnen de verschillende geledingen van het watersportverbond. Martin en ik kwamen terecht bij de werkgroep wedstrijdsport, die voor 98% uit zeilers bleek te bestaan. De zeilwereld is toch wel een hele andere society, dan ons kleine kanowereldje. Toch hebben we ons woordje kunnen doen hoe wij werving vorm geven, het belang van groei van onderen af en investering in trainers. Zo, de verhalen van de zeilverenigingen horende, zijn wij nog niet zo gek bezig.
Het hoofd communicatie, marketing en sponsoring, Marijn Stokker van het watersportverbond, was zeer geïnteresseerd in onze aanpak en bood samenwerking aan als Optimist on Tour Eindhoven deze zomer bezoekt. Optimist on Tour is een initiatief van het watersportverbond om kinderen in aanraking te laten komen met allerlei vormen van watersport. Wij zouden dan specifiek promotie kunnen maken voor kanoën.

Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 17 februari heeft de jaarlijkse ALV plaats gevonden. De opkomst was matig : 11 leden zijn naar deze vergadering toe gekomen. Ondanks dit geringe aantal waren we als bestuur blij weer met deze leden over een aantal zaken van gedachten te kunnen wisselen. Dit geeft dan ook beter aan waar de belangen liggen en welke wensen er leven. Het verslag van de ALV, met daarin de genoemen besluiten is te lezen op de website van www.VKCkano.nl.
Als agedapunt stonden statuten, huishoudelijkreglement en huisregels op het programma.
Hier is over gespoken, met name over de knelpunten, die zijn geconstateerd in de gepresenteerde statuten. Ook over hoe het huishoudelijkregelement zich verhoudt ten opzichte van de huisregels. Aan het begin hiervan staan de statuten als uiitgangspunt. Deze moeten eerst worden vastgesteld voordat de andere twee aspecten kunnen worden cbeoordeeld.
Doordat er geen 2/3 van de leden aanwezig waren op de vergadering, is er een nieuwe ALV uitgeschreven voor stemmingen over statuten, huishoudelijk regelement en huisregels. Deze vergadering is gepland op woensdag 26 april.

Activiteiten

Winteravondtocht: zaterdag 11 februari is de jaarlijkse winteravondtocht gevaren. Deze keer onder winterse omstandigheden: natte sneeuw. Dus was het van belang goed warm gekleed de boot in te gaan. Het vooraf versieren van de boten is op zich al een hele leuke activiteit, waaruit blijkt dat kanoërs ook heel creatief zijn. Julia had bij het opruimen van de Kerstspullen al vooruit gedacht en kon doormiddel van een verlichtingssnoer haar boot een zeer speciale touch geven. Naast de creativiteit blijkt flexibiliteit ook nog een eigenschap te zijn van VKC-ers. Gezien de weersomstandigheden werd de tocht ’s avonds nog aangepast: vanaf Dommelen naar Waalre en dan nog een stuk richting Eindhoven. Dus de gepland tocht door Eindhoven kreeg een enigszins andere invulling, wat sommige deelnemers toch wel jammer vonden.


Start van de winteravondtocht in Dommelen

Met 19 goed aangeklede kanoërs naar Dommelen. Waaronder ook jeugdleden, die zich niet door de kou lieten afschrikken: Stijn, Bas, Sven, Joppe en Suzan. Daar de boten in het water en dan richtting Volmolen. Het blijft een leuk gezicht een lang lint van verlichte kano’s door een donker landschap, want de volle maan hebben we niet gezien. Bij de Loondermolen was het voor een aantal een reden om de by-pass te nemen in plaats van het stuwtje. Bij Martin bestond de gelegenheid om binnen op te warmen en chocomelk te drinken. Die warmte binnen maakte de keuze om verder te gaan voor een aantal kanoërs moeilijk, dus deel 2 van de tocht werd door 12 echte die-hards gevaren! Om half 10 stonden bij de Mariabrug de auto’s klaar om deze doorzetters op te pikken. De avond werd besloten met een drankje in het café.
Eskimoteren: zondag 3 maart is de laatst keer eskimoteren. Gezien de afwezigheid van Bas, Robin, Jeroen, Berwout en Martin als trianers bij het eskimoren, vragen we optimaleondersteuning van leden, die anderen kunnen helpen dit te leren. Vragen hierover bij Martijn van Tuijl.
EHBO cursus: door Arna van de Meerakker

Onderkoeling

Afgelopen maandag was er bij de Reddingsbrigade Eindhoven een EHBO-avond voor trainers. Hieronder volgt een samenvatting van wat er die avond verteld werd.
Onderkoeling of hypothermie is een toestand waarbij de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon zover is gedaald dat de normale stofwisseling in gevaar komt. In de praktijk is onderkoeling lastig te meten en kan het beste naar de symptomen worden gekeken. De meeste warmte wordt afgevoerd bij het hoofd, 50% van het totale warmteverlies indien onderkoeling optreedt. Als je met een reddingsvest in het water ligt, is het aan te raden om de “foetus houding” aan te nemen. Daardoor houd je het hoofd droog en de warmte verliezende locaties worden afgedekt.
Onderkoeling treedt vooral op bij veel wind en wanneer je nat bent.
In de onderstaande tabel is weergegeven na hoeveel tijd onderkoeling optreedt als je in het water ligt. De watertemperatuur van de Dommel is momenteel 9 graden.

Bij lichte onderkoeling heeft het slachtoffer het heel koud en rilt/klappertand. Zijn huid is bleek, koud en vertoont soms blauwe vlekken. Het slachtoffer is goed bij bewustzijn.

Eerste Hulp bij lichte onderkoeling:

 • Breng slachtoffer in warme beschutte omgeving
 • Verwijder natte kleding.
 • Opwarmen! Met warme dekens (hoofd inpakken), onder douche (max. 38 graden) , met kruiken en warme lauwwarme dranken of voedsel met veel suiker! Tenzij misselijk.
 • Geen alcohol!

Het volgende stadium is ernstige onderkoeling. Het rillen/klappertanden is gestopt. De huid is bleek en koud en kan blauwe vlekken vertonen. Zijn oren, vingers, lippen en tenen kunnen blauw zijn. Het slachtoffer kan in eerste instantie agressief dan wel overdreven opgewekt zijn. Hij kan ookonsamenhangend, eigenaardig of onverschillig gedrag vertonen. Zijn bewegingen worden steeds moeizamer. Hij kan nauwelijks zijn handen gebruiken. Het slachtoffer wordt steeds meer suf/slaperig doordat de vitale functies gestoord raken.

Eerste Hulp bij ernstige onderkoeling:

 • Bel 1.1.2
 • Breng slachtoffer in warme beschutte omgeving.(zo mogelijk).
 • Verwijder natte kleding zonder te bewegen, ivm risico op hartstilstand. Eventueel kleding wegknippen. Anders alleen afdekken Beschermen tegen verdere afkoeling! Fleece in combinatie met reddingsdeken. Armen benen en romp apart.
 • Niet actief opwarmen!
 •  Wees alert op het optreden van een hartstilstand.
 • Niet laten drinken indien suf of bewusteloos.

Een reddingsdeken is een zilver/goud kleurige deken in een klein pakketje die al voor ongeveer 1 euro bij bijv de Action te koop. De reddingsdeken beschermt met de zilverkleurige kant naar het lichaam bij onderkoeling. Met de goudkleurige zijde naar het lichaam wordt oververhitting voorkomen, zoals bij zon of blootstelling aan extreme hitte.

In 2017 weer naar de Drop

Zomerkamp: Tijdens de ALV zijn de uitkomsten van de enquête voor het Zomerkamp gepresenteerd: er waren 17 reacties (16/2)

 • Saint Pierre de Boeuf: 4 leden
 • Sault Brenaz : 10 leden
 • Geen voorkeur: 3 leden

Data

 • 24 t/m 28 juli : 12 leden

Dus de vragen hierbij zijn beantwoord: “Waar willen we naar toe?”: Sault Brenaz
“Welke van de 3 periodes is het meest geschikt?”: 24 t/m 28 juli.
Dat kan iedereen nu in zijn planning/agenda opnemen.
10 VKC-ers op Avontuur, deel II, Door Jan Knuivers

Zoals in het eerste deel al is vermeld, moet er toch heel wat worden geregeld als je drie weken verstoken bent van alles wat je normaal in een straal van 5 kilometer is te kopen. Wat mij zelf betreft vind ik het lastig om goed in te kunnen schatten wat je nu moet meenemen voor de verschillende weeromstandigheden, die kunnen variëren tussen -10 en +18/20 gr. Een aantal keren heb ik in de tuin, als het flink vroor, een tentje opgezet om de verschillende slaapzakken, die ik links en rechts had geleend, uit te proberen. Geen van die keren had ik de volgende ochtend het gevoel dat dit comfortabel was geweest. Maar op zich waren deze kampeerexperimenten leerzaam: naast een goede slaapzak is goede thermokleding van belang , merino-sokken en een muts. En hoe kun je voorkomen dat je ten behoeve van een sanitaire stop ’s nachts weer helemaal afkoelt? Ook voor de andere was zo’n test wel van belang om te kijken of de basis materialen op orde waren.


Slaapzaktestopstelling

Zaterdag na de avondtocht hebben we met zijn allen in de tuin van Martin proef gekampeerd. Het opzetten was met die nattigheid geen pretje. In die zin is het heel fijn om te weten dat het in de Grand Canyon praktisch niet regent. Voor sommigen van ons was het ook een goede oefening om het nieuwe materiaal uit te proberen en dan het merken dat er verschil is of je het tentzeil aan de goede kant boven hebt. De volgende ochtend bleken er een aantal goed te hebben geslapen, anderen minder door een lekkend luchtbed, slecht slaapmatje of water in de tent. Die perikelen waren heel snel vergeten in de warmte van de molen met een heerlijk ontbijt, verse broodjes en de gebakken eieren specialiteit van Martin.

Na het ontbijt hebben we nog een aantal belangrijke zaken besproken. Van de paklijst hebben we bekeken wat er verdeeld kan worden van spullen die we niet alle 10 hoeven mee te nemen zoals verrekijkers, visspullen of een stok kaarten om maar wat te noemen. Aangezien we met z’n allen flink bepakt en bezakt naar de VS vliegen, zullen we, wat niet in het keuken arrangement zit, daar nog moeten kopen. Ook daar hebben we een lijst van gemaakt, met bovenaan bijna vanzelf sprekend bier! Maar ook nog specifieke spullen zoals biologisch afbreekbare wasmiddelen, extra batterijen en serum voor eventuele slangenbeten.


Ratelslang, zeer giftig, maar heel schuw

Behalve de uitdagingen van wildwater varen is een tocht door de Grand Canyon ook een tocht door de miljoenen jaren geologische historie van de aarde. Op sommige punten zie je geologische erfenis van anderhalf biljoenjaar aarde bij elkaar. William Calvin beschrijft in zijn boek: “De rivier die tegen de berg op stroomt, het ontstaan van al die lagen en sedimenten in de vorm van een reisverslag per boot door de Canyon.

    
Miljoenen jaren aan lagen te zien in de Grand Canyon

Bij het bespreken van de route verdeling hebben we gekeken welke delen van de Canyon en met name ook de zij-canyons erg interessant zijn voor nader onderzoek in vorm van de diverse “hikes”, die er zijn. Ook daarbij moet worden gekeken of er dan gelegenheid is tot kamperen. In de eeuwen oude historie van de Grand Canyon zijn er Indianen stammen geweest die daar hebben geleefd. Ook hier vind je overblijfselen van, de het bezoeken waard zijn.

    
Resten van vroegere bewoners

Inmiddels hebben we dat goed in een overzicht geplaats, zodat we een richtlijn hebben hoe we de tocht van 400 kilometer kunnen verdelen over de 21 dagen. Of dat ook zo zal zijn valt moeilijk te voorspellen. Er zitten toch wel hele stevige “rapids” in die het niet ondenkbaar maken, dat er een raft omgaat. Voordat je die weer recht hebt en alles weer bij elkaar hebt gevist ben je zo een paar uur verder……


Blijft hij overeind in deze wals?

Dinsdag 7 maart om 8.00 uur op het vliegveld van Las Vegas hebben we als ontmoetingsdatum afgesproken. We varen wel als groep, maar zowel heen en terugreis wordt verschillend gedaan. Marlies en Bas vliegen voor familiebezoek via New York, Joost en zijn vriendin zijn al een week eerder in Las Vegas, Jeroen Robin en ik vliegen het weekend er voor naar Las Vegas .


Frans, Berwout, Jeroen en Martin vliegen naar Los Angeles. Zij komen daar vrijdags aan en hebben dan nog 4 dagen om een roadtrip naar Las Vegas te maken. Dus zien we elkaar met allemaal verschillende ervaringen op het vliegveld bij de auto verhuur. Met 2 auto’s gaan we dan met alle spullen naar Flagstaff, de plaats aan het begin van de tocht. Daar moeten we dan nog de specifieke inkopen doen. In het River House Hotel kunnen we nog een avond en nacht genieten van de luxe van een echt bed en warme douche. De volgende dag, woensdag 8 maart, worden we met boten en rafts afgezet bij de kloof voor het begin van het grote avontuur. Heel spannend!

Wordt vervolgd.

Mocht je vragen hebben of willen reageren op de inhoud dan kan dat via j.knuivers@chello.nl