Nieuwsbrief September 2017

Waalre 20-09-2017 Nieuwsbrief Volmolense Kanoclub 13

Inleiding

Na de zomerstop , wat bestuurlijke activiteiten betreft, pakken we dit weer met hernieuwde
energie op. Op sportief gebied hebben er zich in die periode heel wat zaken afgespeeld: Op
het Europees Kampioenschap in Hohenlimburg (Duitsland) zijn drie Nederlandse dames bij
de ploegenwedstrijd als eersten geëindigd. Met daarbij Lena Theunissen als VKC-er!! We
feliciteren de dames en natuurlijk Lena in het bijzonder met dit fantastische resultaat.
Er was het zomerkamp in Sault Brenaz en begin september de VKC-raftwedstrijd. Vier VKCers
zijn naar Noorwegen gereisd om echt wildwater op te zoeken.


Een pittige stroomversnelling op de Brandseth (Noorwegen)

Inmiddels zichtbaar bij de loods zijn de eerste werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe
schoolkano-onderkomen. 16 en 17 september zijn in Eindhoven de Gennepermolen wedstrijden gevaren. Aangezien deze wedstrijd door een aantal kanoverenigingen is
“geadopteerd”, heeft de VKC ook een flink aandeel in de organisatie hiervan gehad. In deze
Nieuwsbrief verslagen van bovengenoemde activiteiten. Ook Martin heeft het deze zomer
ontzettende druk gehad, want de gele kwikstaart heeft voor de vierde keer jonge vogels
uitgebroed!

Beschuit met muisjes op de Volmolen deel IV.

De grote gele kwikstaart, moe van de vierde leg

Dit jaar hebben we een heel productief paartje grote gele kwikstaarten (GGK) op de Volmolen
gehuisvest. Ik wist dat een koppel GGK in een gunstig jaar twee nesten groot kan brengen. Het
koppel dat dit jaar de Volmolen als haar domein heeft gekozen heeft vier nesten groot gebracht. De eerste twee nesten zaten in de klimop achter het vergadergedeelte. Het derde en vierde nest hebben ze gebouwd in de vispassage. Dit is een risicovolle plek want precies een jaar geleden is hier een nest GGK onder water komen te staan bij hoog water.

Deze zomer ben ik bezig geweest met het vernieuwen van de oever en het terras achter de
Volmolen. De GGK is niet bang bij aanwezigheid van mensen en terwijl ik achter de molen aan het werk was vlogen de ouders GGK af en aan om hun kuikens te voeden en zaten ze op de draden van slalompoortjes om mij met hun gezang en getjilp vrolijk te stemmen.
Op 18 augustus was het zover dat het vierde nestje met jongen GGK uitvloog. Dit lukt niet alle jongen even goed en een van hen belande in de kelder. Zoals je op onderstaande foto kunt zien heb ik dit onfortuinlijke jong zelf vliegles gegeven. Hij heeft me beloofd dat hij na de winter weer terugkomt.

Vanuit het bestuur

Mededelingen: De Commissie Slalom gaat een actieplan voorleggen aan het
Watersportverbond om jeugdige slalomvaarders gerichter te trainen. Wellicht komt hier
door geld vrij waarmee deze jeugd gerichter opgeleid kunnen worden voor de wedstrijd
sport. Op dit moment hebben zich 7 vaarders aangemeld voor dit jeugdopleidingsprogramma.
Totaal kunnen er 12 tot 15 jeugdige kanoërs aan deelnemen. Dit is sinds jaren
weer een positieve ontwikkeling op het gebied van kanoslalom. Misschien dat het prachtige
resultaat van de dames op het Europees Kampioenschap het Watersportverbond tot inzicht
brengt dat kanoslalom een sport is die het verdient om meer middelen toe gewezen te
krijgen.
Werving en schoolkano: In de vorige Nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor een
persoon, die de taken van Marian wat betreft werving en schoolkano kan overnemen.
Hierop hebben we geen reactie ontvangen. Vandaar in deze uitgave weer een dringende
oproep voor een kandidaat voor deze functies. Het is voor de club van levensbelang dat er
iemand komt die jeugd enthousiast weet te maken voor de kanosport. Het is gebleken dat
het bij deze sport geen vanzelfsprekendheid is dat kinderen van zelf komen, zoals bij voetbal
of hockey. Dit jaar hebben zich nog geen jeugdleden ingeschreven. Er zal dus nog actiever
moeten worden geworven binnen de ons omringende gemeenten. Het bestuur gaat zich de
komende tijd intensief bezighouden met de vraag hoe de werving meer rendement kan
opleveren. Wil de vereniging een gezond perspectief voor de toekomst behouden, dan dient
een jaarlijkse instroom van minimaal 5 jeugdleden het streven te zijn. Positief is wel dat er
voor de kennismakingsles van Schoolkano in het voorjaar van 2018, 7 kinderen uit Waalre
hebben ingeschreven!
Hernieuwde Oproep!!

Trainers: Han Bijnen geeft 29 oktober voor onze trainers een cursus. Hiermee krijgen de
trainers een up-date van trainingstechnieken. Dit draagt dan weer bij aan de verbetering
van de kwaliteit en onze clubtrainingen. Als je nog belangstelling hebt voor deze cursus dan
kun je je opgeven bij Jeroen Keeris.
Verbouwing loods: Zoals de regelmatige bezoeker van de loods al heeft kunnen constateren,
is er een begin gemaakt met de eerste fase van de verbouwing: de bouw van het
onderkomen voor schoolkano. De graafwerkzaamheden zijn zaterdag 9 september
begonnen: Marlies, Wim en Wim, Jeroen, Roland en Martin hebben met hulp van de kraan
van Wijlaars de eerste grondwerkzaamheden verricht. Dat bij het enthousiasme om te
beginnen een aantal leidingen werden doorgetrokken, was iets minder. Komend weekend
wordt de bekisting gemaakt waarna er gestort kan worden. Roland geeft verder op in de
brief nog nadere uitleg over het verloop van het traject.

Goud voor Dames Otten-Leenders-Teunissen op de EK-U23 in Hohenlimburg
2017: overgenomen uit Nieuwsbrief “Kanoslalom” van Maarten Holdrinet

Het EK voor junioren en U23 vaarders hebben Maartje Otten, Claudia Leenders en Lena
Teunissen een geweldige prestatie geleverd door de gouden medaille te veroveren in de
categorie U23.
Het was voor het eerst sinds lange tijd dat het Wilhelmus weer klonk op een groot
kampioenschap.

Individueel hebben vooral Marnix Teunissen en Claudia Leenders goede prestaties neergezet
door zich beide voor de semifinale te plaatsen, en daar ook echt mee te doen voor een
plaatsing in de finale.

Deze prestaties geven in ieder geval aan dat de kwaliteit nog steeds aanwezig is binnen het
Nederlands team en dat er een aantal vaarders op de goede weg zijn om internationaal ook
door te breken in de komende jaren. Voor Joris Otten, die uitkwam in de C1 was dit EK een
mooie en leerzame ervaring, hij weet de afstand tot de top steeds iets kleiner te maken.
Lena Teunissen stelde helaas individueel teleur, na haar goede prestaties vorige maand in
Bratislava, had ze eigenlijk op finaleplaatsen bij zowel de K1 als de C1 gehoopt. Het geeft wel
weer aan dat in het slalomvaren voor de Nederlanders niet vanzelfsprekend is. Het is hard
en gedegen werken. We moeten daarom extra trots zijn op een succes zoals nu met het
team.

Voor iedereen die er bij was, de begeleiding, de supporters en voor de ruimschoots
aanwezige Nederlandse juryleden, was het geweldig om dit succes, zo dicht bij huis, te
kunnen vieren.

Zomerkamp 2017 , door Maarten Hermans
Hoe iemand zijn tas inpakt zegt veel over de verwachting die hij of zij heeft van zijn vakantie.
Vooral het aantal schone onderbroeken, de verhouding lange- korte broeken en het aantal
thermoshirts die worden meegenomen.

Ook al waren de weersverwachtingen voorafgaand aan het zomerkamp slecht, toch had
iedereen zich voorbereid op het mooie weer wat je bij Zuid-Frankrijk zou verwachten. Een
echte VKC’er laat zich namelijk niet tegenhouden door slechte weersverwachtingen. De
tarpen die waren opgespannen, bracht het aantal deelnemers van het kamp dichter bij
elkaar.

Ik sta er iedere keer weer van verbaast hoe snel de trainingsgroepen zich weer thuis voelen
op het wilde water. Bij de eerste training zie je de angst nog in de ogen maar de laatste
training varen sommige zelfs geblinddoekt. Sault Brenaz is een leuk baantje voor ieder
niveau. Het was leuk om te zien dat iedereen op zijn of haar manier van het water kon
genieten.

Al met al een zeer geslaagd kamp en ik zou graag gebruik van dit moment willen maken om
je voor volgend jaar uit te nodigen. De laatste vijf jaar dat ik niet mee was heb ik toch echt
iets gemist!

Overzicht van de gemaakt foto’s van het zomerkamp 2017 zijn te vinden op de website

VKC goes Norway 2017, door Robin Knuivers
Na het grote wildwater succes van de Grand Canyon in het voorjaar hadden enkele leden
van de VKC nog zin in meer wildwater. De beste plek om veel en mooi wildwater te vinden in
Europa is Noorwegen. Daar zijn Frans, Jeroen, Martijn en Robin samen met twee andere
wildwatervaarders dan ook naar afgereisd in augustus. Het is een eindje rijden (1400km)
voordat je er bent, maar dit is het helemaal waard. Omdat je overal mag kamperen kun je
mooi naast de rivier kamperen na een dagje varen. Hoewel we er laat in het seizoen waren
hadden we toch geluk met de waterstanden en hebben we elke dag wel een nieuwe rivier
kunnen varen, en sommige dagen zelfs twee. Volgend jaar staat er zeker weer een trip op de
planning. Dan gaan we proberen de ferry terug niet te missen, en zorgen dat we meer dan 1
vis vangen.

Een flink verval op de Brandseth(Noorwegen)

Sportmarkt Veldhoven, door Arna van de Meerakker
9 september organiseerde de gemeente Veldhoven een sportmarkt in het Citycentrum in het
kader van de Veldhovense Sportweek. Het doel was het stimuleren van mensen om meer te
gaan sporten en bewegen. De jeugd kon kennismaken met verschillende sporten. De VKC
had hier ook een kraampje. Kinderen konden een kaart laten stempelen. Bij twintig stempels
kregen zij als beloning een gymtasje of een bidon. Bij ons mochten ze een kano zitten voor
een stempel. Helaas waren de meeste kinderen nog te jong om te komen kanoën, maar ze
weten nu wel dat er een kanovereniging is in de buurt. Joppe en Menno bedankt voor de
hulp!

Activiteiten
7 oktober: de jeugd van Kayak Experience 3 gaat voor de laatste les naar de Erft. Dan bestaat
ook de mogelijkheid voor VKC-leden om daar te gaan varen.
Opgeven bij Arna van de Meerakker of Jeroen Keeris

2 t/m 10 oktober WK raften in Japan. Deelnemenende dames: Marlies, Nina, Lisa, Anne,
Aukje en Kate. Waarvan de eerste drie VKC-leden zijn! Daarnaast nog het gemende team
met daarin Jenita en Marcus als VKC-leden!

De wedstrijden zijn live te volgen op youtube of handiger… in de herhaling. De eerste sprint
zal om 2 uur in de nacht plaatsvinden Nederlandse tijd.
https://www.youtube.com/watch?v=hJM_v9ogF-w

15 oktober: Nederlands kampioenschap kanoslalom in Sauheid (België)

Vraag en Aanbod
In deze nieuwe rubriek bestaat de mogelijkheid om kenbaar te maken dat je kanospullen
zoekt of wilt verkopen. Doordat deze Nieuwsbrief naar alle leden wordt gestuurd kan het zijn
dat je krijgt wat je zoekt of juist kunt verkopen.
Wil je zelf ook wat verkopen of ben je op zoek naar iets, stuur dan een bericht naar dit
mailadres j.knuivers@chello.nl

Verbouwing van de loods, fase I, door Roland Meevis
Na het maken van de plannen voor de verbouwing en het aanpassen van de tekeningen is er
op 9 september begonnen met de graaf werkzaamheden voor de fundering voor de
schoolkano ruimte.
Tijdens het graven zijn er aantal dingen voorgevallen, wat de snelheid niet ten goede is
gekomen. Er kwam een watertank tevoorschijn waardoor er extra zand nodig was om het
gat te dichten.
Verder werden we verrast door de leidingen die er in de grond liggen.

Waterleiding moeten repareren, elektra aansluiting moeten herstellen en er kwam een
deksel voor het ontstoppen van de riolering tevoorschijn. De buis is verlengt zodat deze later
niet onder de fundering komt te liggen.

Al met al is er veel werk verzet.
Nu is het zaak dat we de bekisting voor de fundering gaan maken zodat we beton kunnen gaan
storten.
Na het storten en drogen van het beton kunnen de wanden geplaatst worden.
Hiervoor zoeken we nog een aantal helpende handen.
Heb je zin om een bijdrage te leveren aan een mooie uitbreiding van onze loods geef je dan op.

Mocht je vragen hebben of willen reageren op de inhoud dan kan dat via
j.knuivers@chello.nl