Themagerichte bestuursvergaderingen

Met het bestuur willen we weer themagericht gaan vergaderen. Dit betekent dat we voor elke bestuursvergadering een thema kiezen waar we extra aandacht aan besteden, en alle leden die het leuk vinden kunnen daar over mee komen vergaderen. Hieronder zie je de thema’s voor de komende maanden:

  • November: activiteiten
  • December: communicatie
  • Januari: werving
  • Februari: financien
  • Maart: materiaal

Als je het leuk vindt om mee te praten, laat het even weten aan Martin of door een mailtje terug te sturen.