Aannamebeleid vrijwilligers

Aannamebeleid vrijwilligers Volmolense Kano Club.

Voor het aanstellen van vrijwilligers (bestuursleden, trainers en andere vrijwilligers) zullen de
volgende stappen worden doorlopen:

  1.  Het houden van een kennismakingsgesprek.
  2. We checken referenties. Als een vrijwilliger van een andere club komt bellen we de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  3. Laat een VOG aanvragen.\
  4. Maak de vrijwilliger lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT
    (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het
    tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  5. Maak de begeleider bekend met de gedragsregels van de VKC.