Huisregels

Inleiding

De VKC is een vereniging van leden, die een passie hebben voor watersport in het bijzonder op het gebied van wildwaterkanoën of raften. De VKC probeert een omgeving te creëren waarin alle leden het optimale uit de sportbeoefening kunnen halen. Om dit te kunnen bereiken zijn er een aantal huisregels opgesteld, die er zorg voor moeten dragen dat ook iedereen weet wat de randvoorwaarden zijn, zodat alle leden van de VKC hun sport met plezier  en in vrijheid kunnen uitoefenen.

Hieronder staan de richtlijnen, waarvan we vinden dat leden van de club zich moeten houden.

Veiligheid

Het is een absolute voorwaarde dat we onze sport veilig beoefenen. Aan het kanoën zijn door het water de stromingen en reizen extra risico’s verbonden. Door goede training en begeleiding  willen we mensen bewust maken van deze risico’s en leren en stimuleren hoe je op een verantwoorde manier met deze risico’s kunt omgaan. Als kanoër heb je te maken met je eigen veiligheid, maar ook met die van je medesporters. Zorg daarom ook dat je zeker op onbekend water minimaal met tweeën gaat varen. Om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op noodsituaties, stimuleert het bestuur de leden tot het jaarlijks volgen van een reanimatiecursus.

 • Zorg voor deugdelijk materiaal
 • Draag altijd een zwemvest
 • Zorg op stromend water dat je minimaal met tweeën bent
 • Draag op wilder water altijd helm, zwemvest en geschikt schoeisel( beter bij bieden van hulp)
 • Pas je kleding aan op de temperatuursomstandigheden
 • Kunnen eskimoteren komt de veiligheid in hoge mate ten goede ( jaarlijks wordt in de winter een cursus aangeboden)

Materiaal

Op de VKC-website vind  je onder “kanoslalom” informatie over materiaal. Weet je nog niet of kanoën een sport is die bij je past dan kun je een halfjaar lang van de Stichting Schoolkano de Kempen materiaal huren.

 • Boot
 • Peddel
 • Zwemvest en helm
 • Kleding en schoenen
 • Luchtzakken ( op wilder water, grote rivieren of op zee)

Het is in beperkte mate mogelijk een kano van de VKC te lenen. Een kano die je leent, kun je alleen bij de VKC gebruiken. Daardoor is het niet mogelijk deze boten voor andere activiteiten te gebruiken. Als je besluit verder te gaan met kanoën is het de bedoeling dat je zelf boot, peddel en andere materialen aanschaft.

Varen achter de molen

Leden van de VKC mogen ook achter de stuw van de molen trainen.  Aangezien het hierbij om sterker stromend water gaat en je ook op privé terrein bent gelden hiervoor extra regels:

 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de werking van de stuw (zie bijlage ..)
 • Train onder de stuw minimaal met 2 personen
 • Behalve in een noodsituatie mogen de tuin en de oevers niet betreden worden
 • Maak geen overbodig lawaai en gooi geen drijvend afval uit de Dommel op de oevers

Gebruik van de Dommel

Als leden van de VKC maken we vooral gebruik van de Dommel voor de beoefening van de sport. De Dommel wordt beheerd door het Waterschap, het wateroppervlak en de oevers zijn eigendom van fam. Verkuilen of van fam. Hermans.  Onder bepaalde voorwaarden kunnen we gebruik maken van de Dommel en de oevers. Dat betekent dat we dan ook zorgvuldig met water en oevers moeten omgaan.

 • Zorg bij het in- en uitstappen dat de oevers en beschoeiing niet worden beschadigd
 • Gooi geen afval in de Dommel of drijvend afval op de oevers
 • Laat geen rommel op de oevers achter

Rondom de loods

De loods is de centrale plek waar de leden hun materiaal stallen en we elkaar ontmoeten

 • De sleutel van de loods, krijg je als nieuwe lid tegen betaling van borg
 • Zorg dat je materiaal op de juiste wijze is opgeruimd
 • Laat geen onnodige zaken achter in de loods
 • Blijf van andermans materiaal af mits daar overleg over is geweest
 • Stalling van de boot en materiaal is op eigen risico. Een verzekering tegen diefstal dien je zelf af te sluiten.
 • Zorg dat het sanitair na gebruik weer toonbaar is voor volgend gebruik
 • Na de clubtraining dragen de leden op basis van het schoonmaakrooster er zorg voor dat de kleedlokalen weer op orde zijn (zie prikbord)
 • Zorg dat alle afval in de afvalbak wordt gedaan, indien vol , leeg maken in de containers van de camping
 • Meld beschadigen of technische storingen bij de materiaalcommissaris Martijn van Tuijl
 • Periodiek worden dagen gepland waar er, in en rondom de loods wordt schoongemaakt en of geklust

Wedstrijden

De VKC is een kanovereniging die zich voornamelijk richt op kanoslalom- en raftwedstrijden.  Jaarlijks wordt er aan het begin van het nieuwe jaar een wedstrijdkalender opgesteld. In overleg met de trainer(s) wordt bekeken welke wedstijden worden bezocht.

 • Inschrijven via de website van de VKC
 • Per wedstrijd is er een VKC-ploegleider
 • De ploegleider behartigt de belangen van deelnemers tijdens de wedstrijd
 • De ploegleider int het wedstrijdgeld vooraf aan de wedstrijd bij iedere deelnemer
 • De ploegleider is verantwoordelijk voor uitdelen en inname van de rugnummers
 • Deelnemers aan de wedstrijd worden ingedeeld op telposten door ploegleider
 • Trainers dragen zorg voor instructie aan eigen trainingsgroepsleden
 • Vervoer personen en boten wordt in onderling overleg geregeld(vaak via de trainingsgroep)
 • Voor wedstrijden is een licentie vereist, niet voor de Holland-cup wedstrijden

Algemene omgangsvormen

Binnen de VKC streven we een groepsdynamiek na, waarin iedereen zich op zijn of haar wijze prettig voelt en het optimale uit de sport kan halen. Dat betekent dat we moeten accepteren dat ieder persoon daarin op eigen wijze een invulling kan geven. Zowel bij de individuele sportbeoefening, maar ook in groepsverband moet een lid van de VKC zich zo vrij kunnen gedragen dat er sprake kan zijn van een optimale beleving van de sport.

Bij trainingen, maar ook tijdens kampen of tochten wordt vaak in groepen gewerkt. Een groep is een willekeurige verzameling van personen met uiteenlopende persoonlijkheden en karakters. Binnen de groepsactiviteiten, kunnen zich situaties voordoen waarbij grenzen van het toelaatbare naar een persoon of personen bijna of net worden overschreden. Een persoon moet dan altijd kunnen aangeven dat wat hem of haar betreft de grens is bereikt. Blijven dit soort situaties zich voordoen kan dit een reden zijn dit met de trainer te bespreken. De VKC heeft hiervoor een protocol op gesteld: (zie protocol over pesten)

Als een lid van de VKC vindt dat een ander lid zich niet aan de huisregels houdt, moet het lid zelf proberen, die persoon daarop aan te spreken. Als dit daarna nog steeds een knelpunt blijkt kan het betreffende lid dit bespreken met zijn trainer. Deze kan dan beslissen met alle betrokkenen in gesprek te gaan of dit aan te kaarten bij het bestuur. Indien er sprake is van ernstige persoonlijke of seksuele intimidatie kan het lid rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon stappen ( kijk voor gegevens vertrouwenspersoon op de website van de Volmolense  Kano Club.)

 • Iedereen moet op zijn of haar manier deze sport kunnen uitoefenen en beleven
 • Individueel of in groepsverband
 • Ieders grenzen moeten gerespecteerd worden
 • Terugkerende problemen of conflicten met trainer bespreken
 • Ernstige inbreuk op de privacy bespreken met vertrouwenspersoon van de VKC

Informatie

Voor extra informatie, toelichting of opmerkingen, kun je terecht bij het bestuur.