Reglementen en beleid

Elke club heeft een aantal officiële reglementen waaraan de leden en het bestuur zich dienen te houden.

De eerste set reglementen is de statuten. De statuten worden per notaris vastgelegd en kunnen dus niet zomaar veranderd worden. Dit kun je vergelijken met het grondrecht van de club.

De tweede set reglementen is het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kan veranderd worden door en vastgelegd worden op de ALV (algemene leden vergadering). Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en is nog steeds erg officieel. Je kunt het vergelijken het wetboek van de club.

De derde set reglementen is de huisregels. Dit is een reglement dat door het bestuur is samengesteld en gaat over hoe men met elkaar, het clubgebouw en het parcours om zou moeten gaan.